Het Van Steedenfonds

Het Van Steedenfonds is een fonds voor inwoners van het Amsterdamse Stadsdeel West. Het kapitaal van de stichting is afkomstig uit de nalatenschap van een cliënt van de Wijkpost voor Ouderen Bos en Lommer, dhr. Frans van Steeden.

"Bedankt voor dit initiatief, waarbij met (relatief) kleine bedragen en zonder al te veel poespas, situaties weer vlot getrokken konden worden." (team ABC-West, na ontvangst noodbudget).

Het RSIN nummer van Het Van Steedenfonds is  8104.63.805

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer