Voor Projecten

Voor de vergaderdata van het bestuur van Het Van Steedenfonds, zie de pagina Bestuur.

De aanvrager dient actief te zijn in het Amsterdamse stadsdeel West.

  • Het bestuur hanteert een richtlijn van maximaal  € 2.500,-.
  • Organisaties kunnen geld aanvragen ten behoeve van derden, niet voor het in stand houden van de eigen organisatie of daaraan gelieerde personen.
  • Het doel van de aanvraag dient ten goede te komen aan activiteiten en/of  bewoners in stadsdeel West.
  •  Over de aanvraag kan in voorkomende gevallen advies gevraagd worden aan derden.
  • De aanvraag dient ondersteund te zijn door minimaal twee medeondertekenaars, afkomstig uit Stadsdeel West, alsmede door een professioneel hulpverlener, werkzaam in de zorg- of welzijnssector
  • De aanvraag dient voorzien te zijn van een realistische begroting en offertes of pro forma rekeningen.
  • Aanvrager probeert, indien mogelijk,  een aanzienlijk deel van het benodigde bedrag bij andere financiële bronnen te verkrijgen.
  • De aanvrager legt verantwoording af middels een inhoudelijk en financieel verslag.

 

Aanvraagformulier Projecten Van Steedenfonds

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer

Laat een reactie achter