Aanvragen

Het Van Steedenfonds stelt fondsen ter beschikking voor Amsterdammers in Amsterdam West.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie werkdagen voor een vergadering van het bestuur.

De eerstvolgende vergadering van het bestuur zijn gepland op:  15 december 2023 en 12 januari 2024.

 

Aanvragen dienen aan een aantal criteria te voldoen. U vindt ze hieronder.

Criteria en aanvraagformulier

 

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer