Aanvragen

Het Van Steedenfonds stelt fondsen ter beschikking voor Amsterdammers in West en Projecten in Amsterdam West.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie werkdagen voor een vergadering van het bestuur.

De eerstvolgende vergaderingen van het bestuur is gepland op:  14 april 2023.

 

Aanvragen dienen aan een aantal criteria te voldoen. U vindt ze hieronder.

Aanvraag voor een Privépersoon

Aanvraag voor een Project

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer