Bestuur

De samenstelling van het bestuur van het Van Steedenfonds is als volgt:

Ada Blom                      voorzitter
Joop de Boer                 penningmeester
Ineke Smeulers             secretaris
Ronald Vos

De eerstvolgende vergadering van het bestuur zijn gepland op:  15 december 2023 en 12 januari 2024.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie werkdagen voor een vergadering.

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Janines vader is alleenstaande ouder en heeft geen netwerk om hem te steunen. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer