Voor Privépersonen

Het bestuur van het Van Steedenfonds neemt tijdens de vergaderingen beslissingen over de aanvragen. Voor de vergaderdata van het bestuur van het Van Steedenfonds, zie de pagina Bestuur.

De aanvraag wordt altijd ingediend ten behoeve van een in het Amsterdamse Stadsdeel West woonachtig (geen briefadres!) persoon.

  • De aanvraag dient te worden ingediend door een professioneel hulpverlener, werkzaam in de zorg- of welzijnssector.
  • De professional is van mening dat de privépersoon hulp behoeft.
  • De professional controleert het inkomen en de lasten van de privépersoon in kwestie (leefsituatie op bijstandsniveau of minder en géén sprake van  vermogen).
  • De hulpverlener doet indien mogelijk eerst een beroep  op voorliggende voorzieningen.
  • Uitgaven die al zijn gedaan worden nooit door het Van Steedenfonds vergoed.
  • De aanvraag dient voorzien te zijn van realistische offertes of pro forma rekeningen.
  • Het toegekende bedrag gaat niet rechtstreeks naar de cliënt maar naar de professional, of de winkel waar het artikel wordt aangeschaft.
  • Aanvrager legt verantwoording af d.m.v. bonnen, kwitanties en/of verslag of op andere wijze. Dit wordt per aanvraag bepaald.

 

Aanvraagformulier Privepersonen Van Steedenfonds

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer

Laat een reactie achter