Doelstelling

De statuten van het Van Steedenfonds omschrijven de doelstelling van het fonds als volgt:

De stichting heeft tot doel:

  • in die gevallen, waarin de behoefte daartoe zal blijken, materiële, doorgaans eenmalige steun te bieden bij bijzondere individuele noden van bewoners van Amsterdam West (het deel van Amsterdam dat bestaat uit de voormalige stadsdelen  Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark) waarin op andere wijze niet of onvoldoende kan worden voorzien. Er kan nimmer een beroep op het fonds van de stichting worden gedaan ter aflossing van schulden.
  • bijdragen te verstrekken voor activiteiten, diensten of projecten die direct, dan wel indirect ten behoeve van inwoners van Amsterdam West zijn en waarvoor geen andere middelen voor handen zijn.

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer