Donaties

Het van Steedenfonds teert in op het legaat van de erflater, dhr. van Steeden. Om het fonds ook op de langere termijn in staat te stellen bewoners van Amsterdam West te helpen, zijn giften van harte welkom.

Doneren kan eenmalig, via een periodieke schenking en via een legaat. Bekijk de fiscale mogelijkheden op www.notaris.nl/schenken. Dankzij de ANBI-status zijn giften aan Het Van Steedenfonds aftrekbaar.

Voorwaarden: www.belastingdienst.nl

Het rekeningnummer van het Van Steedenfonds is: NL 63 TRIO 0197643485

Het RSIN nummer van Het Van Steedenfonds is 8104.63.805

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer

Laat een reactie achter