Geschiedenis

Op zijn werk bij de Nederlandse Bank stond dhr. Frans van Steeden bekend als ‘Vrolijke Frans’. Hij trad het leven opgewekt en optimistisch tegemoet.

Hij kende echter ook moeilijke perioden.  Zijn vrouw Tiny had diabetes. Zij vond het moeilijk om met deze ziekte om te gaan en hulp te vragen. Het echtpaar raakte erg op elkaar aangewezen en geïsoleerd. Na het overlijden van zijn vrouw, krabbelde dhr. van Steeden weer langzaam op, met behulp van de Thuiszorg en de Wijkpost voor Ouderen.

Dhr. en mw. Van Steeden hadden geen kinderen. Frans van Steeden schonk zijn nalatenschap aan de daartoe opgerichte Stichting Vrienden van de Wijkpost voor Ouderen Bos en Lommer.

In de jaren die volgden veranderde de stichting twee maal van naam en verbreedde de doelgroep eerst naar alle bewoners van Bos en Lommer en later naar alle bewoners van het nieuw gevormde Stadsdeel West.

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer