Privacy

Privacyverklaring Stichting Het Van Steedenfonds
De Stichting Het Van Steedenfonds (VSF) houdt rekening met de bescherming van persoonsgegevens.
Voor de beoordeling van aanvragen om individuele ondersteuning worden persoonsgegevens gevraagd van zowel de aanvrager als de begunstigde(n). Naast doel van de aanvraag en de hoogte van het bedrag worden naam van aanvrager en naam van begunstigde(n) opgenomen in een “Register van Aanvragen”.
Alle gegevens van de aanvraag worden onmiddellijk na behandeling van de aanvraag vernietigd met uitzondering van de namen van aanvrager en begunstigde. Deze blijven (aan elkaar gekoppeld) voor een periode van maximaal drie jaar opgenomen in een Register van Aanvragen.

ZOEKEN

VERVUILD
Dhr K. heeft door allerlei problemen de moed laten zakken. Hij komt de deur niet meer uit en zijn woning is vervuild. Lees meer

COMPUTER
Met wat steun van buurtbewoners woont een aantal jonge statushouders in tijdelijke huisvesting. Lees meer

FIETS
Mevrouw J. moet drie keer per week naar een psychiatrische dagbehandeling in Zuid. . Lees meer